Om bildbanken

Bilder, filer och information, endast för användande i marknadsföringssyfte för Engelholms Glass.

Under fliken "Kompletta album" finns zip-filer för nedladdning med samtliga glassar inom varje album.

Under fliken "Bildbank" finns information och filer för enstaka nedladdning.
Bilderna kan sorteras ut för album och/eller glasstyp genom de båda valen och därefter klicka på "Verkställ".
För att åter se hela sortimentet välj "alla" i båda valen och klicka på "Verkställ"
Logotyper och skopglass finns endast under Kompletta album.

För full information och innehållsdeklarationer se Engelholms Glass hemsida.

 

Back to Top